logo-kees

De sneeuwgors


Op de noordpier bij Timboektoe.
Trekvogel, in Nederland het meest tussen half oktober en eind november. Grootste deel van de vogels verlaat broedgebied. Over de trek is bekend dat in Europa vogels voorkomen van Oost-Groenland, IJsland, Noorwegen en oostelijker, terwijl vogels van West-Groenland en westelijker in Noord-Amerika overwinteren. Bijzonder.

Eider

eider_1a
Mannetjes hebben in prachtkleed een contrastrijk uiterlijk in wit en zwart, met een olijfgroene vlek in de hals en een roze borst. Vrouwtjes zijn bruin. Kop en snavel hebben een krachtige driehoekige vorm, geschikt voor het openbreken van schelpdieren. Aan het einde van de snavel bevindt zich een hoornige 'tand', waarmee eiders de sluitspieren van schelpdieren kunnen bewerken.

Oeverpieper

oeverpieper1a
Oeverpieper, waterpieper, graspieper, boompieper, roodkeelpieper, duinpieper... en probeer ze dan maar eens uit elkaar te houden.

Steenloper

steenloper
Foerageert op kenmerkende wijze, waarbij hij met zijn snavel allerlei materiaal (schelpen, steentjes, zeewier) omkiept om te kijken of er iets onder zit (vandaar de Engelse naam 'turnstone'). Steenlopers zijn onmiskenbaar, vooral in het prachtkleed en aan de kust vooral op dijken en strekdammen te vinden.

Zeekoet

zeekoet1a
Zeekoeten zijn echte zeevogels. Met uitzondering van de broedtijd blijven ze hun hele leven op zee en alleen om te broeden - kust van Engeland - komen ze aan land. Doordat ze veel op het water zwemmen en minder vliegen zoals stormvogels en meeuwen, vallen er veel olieslachtoffers door de olie afkomstig van scheepvaart. Duiken tot 100 meter diep en vliegen 200 km van het nest af op zoek naar voedsel.

Zilvermeeuw

zilvermeeuw_1a
Is een alleseter. Van zeebanket - vis, schelpdieren - tot aan menselijk etensresten als friet en brood, aas, eieren en kuikens van andere kustvogels. Ook wormen in weilanden. De zilvermeeuw zoekt eten in groepen, samen met andere meeuwsoorten. Hij volgt vissersboten, bezoekt vuilnisbelten of haalt een maaltje op bij geploegde akkers. Is vindingrijk. Breekt schelpen open door ze van grote hoogte te laten vallen.

Zeehond

zeehond
Rimpelloze zee - strand Heemskerk


mijn voetafdruk
in het
nat zand
Liet me weten
dat je
aanwezig was
maar uren later
waste
spoelend zeewater
die herinnering
volledig
van het strand!

Johny donovan,2016sneeuwgors_7a
Het vijftiende nummer van de populaire nieuwsbrief van Kees Kuifeend. Volgende keer misschien weer een thema. Iets met aalscholvers? De redactie van "de Kuifeend" gaat wederom haar best voor jullie doen. Pootafdruk van de drieteen natuurlijk.
Foto's geschoten op de noordpier tenzij anders vermeld!
facebook twitter instagram website 
logo-kees