Kramsvogel n de tuin. Broeden doen ze in de boreale bossen in het hoge noorden. Als er een dik pak sneeuw ligt gaan ze op de wieken richting Holland. Ze trekken samen op met de koperwiek.

Koperwiek

koperwiek2-web
Koperwieken zijn gek op onze bessen. Koperkleurige veren onder de vleugels. Net als de merel en de kramsvogel een lijstersoort. Deze bij pontje Buitenhuizen - Noordzeekanaal.

Merel

merel
Merel met een kruisbek.

Winterkoning

winterkoning-web
Te herkennen aan het staartje. Zeker niet de koning van de winter. Bezwijkt bij koude.

Gaai

gaai-web
Kwamen vroeger uit Vlaanderen. Schuwe vogel.

De blauwe reiger

blauwe-reiger-web

Torenvalk

torenvalk-web
Populair bij de Assendelver boer. Ze jagen op muis.

Grote bonte specht

specht-web
Specht in de tuin. Onder: sperwer in de tuin!


‘Mijn God’ - zoo sprak de duif - ‘is innig-zacht,
Heeft donzen wieken, en bemint ons allen;
Almachtig, heerscht hij over duizend-tallen,
En houdt op ieglijk duifje trouwe wacht.’

De sperwer sprak ‘Mijn God heeft vlucht en kracht,
En kan op eens uit hooger luchten vallen,
En die Volmaakte laat een juich-kreet schallen,
Wanneer zijn schoone neb een doffer slacht.’

Zoo keven zij: de een riep: ‘Gij lastert God’ -
En de ander: ‘Gij zijt dom’ - ‘Gij wilt mij krenken’ -
‘Godloochenaar!’ - ‘Gij drijft met God den spot!’

Een uil, vol wijsheid, zag ik stilte wenken:
Die sprak: ‘Verdraagt elkaar, en weest niet zot,
Daar wij ons, àllen, God met vleugels denken.’

Jacques Perkhappy5
Dit is de zestiende editie van de populaire nieuwsbrief van Kees Kuifeend. Het is nu oudejaarsavond en na vier en een half jaar quarantaine neem ik een Rutte.

Proost en de beste wensen!
Abonneren? Naar de website >
rutte-web
facebook twitter instagram website