WINTER


het vervolg

Baardman - of moet ik zeggen: Baardvrouw.

Baardman - Bearded Reedling

baardman-v_8402-web2
Dit kaneelbruin vogeltje komt voor in uitgestrekte rietvelden. Het mannetje was even weg.
Deze werd net als de andere vogels op zaterdag 13 februari gespot bij pontje Buitenhuizen.

Koperwiek - Redwing

koperwiek9-web
Broeden doen ze in het hoge noorden. Hier zie je ze in de winter samen met de kramsvogels.
Lijstersoort net zoals de merel.

Smient - Wigeon

smient_3663-web
Duizenden watervogels bij pontje Buitenhuizen tijdens de vorst.

Kolganzen - Greater White-fronted Goose

kolganzen_3709-web

Appelvink - Hawfinch

appelvink
Klein leed in Ugchelen. Deze Appelvink vloog zich te pletter tegen het raam. Ingezonden door Monic. Levert wel een mooie foto op.

De Vogels

De winter scheert de lustwaranden
En schudt de naakte lindentop:

De vogels slaan aan andere stranden 

Het schommelende nestje op;

Maar, waar ze ook elders nederstrijken, 

Vergeten doen ze ons nimmermeer -

De winter doet de vogels wijken, 

De lente brengt de vogels weer.Nu laten ons met stil verlangen
De ontvloden ballingen alleen!

Hoe vrolijk klonken eens hun zangen 

Door hutten en paleizen heen!

Ginds, waar de vreemde bloemen prijken,
Klinkt nu hun feestlied heinde en veer: 

De winter doet de vogels wijken,

De lente brengt de vogels weer.Wij, aan dit logge stof gekluisterd,

Benijden haast hun vrije vlucht.

De glans van 't zonlicht is verduisterd,

De nevels rijden door de lucht:

0, wie de vogel mocht gelijken,

En ijlen naar een warmer sfeer! ... 

De winter doet de vogels wijken,

De lente brengt de vogels weer.Zij denken aan hun verre vrinden;

En wijkt in 't end de laatste orkaan, 

Dan zoeken zij hunne oude linden,

Die weer in volle bloesems staan. 

Zij zijn voor armen en voor rijken

Geluksprofeten van de Heer... 

De winter doet de vogels wijken,

De lente brengt de vogels weer.


J.J.L. ten Kate

Watersnip - Snipe

Soms zit het mee en soms zit het tegen....
Deze vloog weg
Toch nog een foto op grote afstand.

Boven bij het gedicht een vluchtende roerdomp.
watersnip_7935-web
Dit is de tweede jaargang van de populaire nieuwsbrief van Kees Kuifeend. Vanuit quarantaine-inrichting Assendelft wensen wij jullie veel kijkplezier.

De redactie

Dodaars - Little Gribe kleine duikeend
dodaars_8027-web
In de vorige editie werd per abuis melding gemaakt van een appelvink. Jammer.
facebook twitter instagram website