logo-kees

De Plasdras

Naar de Zaansche Schans en dan nog een kwartiertje lopen .... Kalverringdijk

Poëzie

De zwemmer

Hij liep de polders door en zag den plas,
waarop het avondlicht in rimpels vloeide,
waarop een boer, pijp-rookend, huiswaarts roeide,
en eenzaamheid der dingen aanschijn was.
En zich ontkleedend werd hij zelf gewas,
dat vleezig neven riet en andoorn groeide,
waar klaver geurde en de wind licht stoeide,
en vogelroep over de wijdte was.
Hij zwom ver uit, keerde, en liet zich drijven
over het water naar het wolkenland,
hij was hun beider zoon, en wilde blijven.
Maar damp steeg snel, onrust en bangheid kwamen,
wilgen en elzen krompen aan den kant,
een vluchtend grutto riep verwarde namen.

Ed. Hoornik (1910-1970)
grutto1

De foto's van de maand maart !

wintertaling
waterhoen2
smienten
slobeend2
slobeenden1
slobeend1
Wintertaling, Waterhoen, Smienten, Slobeenden.
Tjiftjaf2
Het is een Tjiftjaf als ie tjiftjaf roept!

Wat is dit nu weer ?

muscut
kuifeend_kop2

Tweeting isn't just for birds...

De populaire nieuwsbrief van Kees Kuifeend
Volg hem ook op de website, facebook, twitter en instagram
facebook twitter instagram website 
logo-kees
MailPoet