Maandag 1 juni was ik namens kuifeend punt nl in het moeras. Hier het resultaat.
Niet op de foto, wel gezien: Kiekendief, Buizerd, Ganzen, Eenden, Karekiet en nog meer…..

zwaluwen10

Boerenzwaluwen in de Middelpolder

tureluur2

Tureluurs in Landje van Geijsel

rietzanger2

Rietzanger in Waverhoek

rietgors10

Rietgors in Waverhoek

plevier4

Bontbekplevieren in Waverhoek

lepelaars2

Lepelaars in Waverhoek. Ook veel grutto’s en scholeksters

kluten1

Kluten in de vlucht in Waverhoek. Witte vogels op grasveld zijn lepelaars

Regenwulpen in Landje van Geijsel

Wulpen in Landje van Geijsel

grutto2

Grutto’s in Landje van Geijsel

blauwborst12

Blauwborst in Waverhoek

bergeend-steltkluut5

Stelkluut verdedigt nest in Landje van Geijsel

 

Waverhoek

Waverhoek

Geef een reactie