Slide De eider is een forse eend die
alleen langs kusten leeft.
In Nederland is de eider vooral
waar te nemen in het Waddengebied.
Nederland ligt aan de zuidgrens van het
broedareaal.
De meeste eidereenden broeden
in arctische streken.
Eider
Slide Rotganzen De rotgans dankt zijn naam aan het geluid
dat de vogels maken; met de vogels zelf is
niets mis. Rotganzen broeden op de
Siberische toendra's. Niet in Nederland.
In de winter komen rotganzen massaal
onze kant uit, om in het Waddengebied
en de Zeeuwse Delta te overwinteren.
Een ander deel van de rotganzen trekt
door naar Zuid-Engeland.
Nederland is voor de rotgans een zeer
belangrijk land. Het merendeel van de
wereldpopulatie overwintert hier of
tankt bij, om vervolgens de oversteek
naar Engeland te maken.
Slide Goudplevier Goudplevieren zijn in Nederland vooral van
september tot april te zien, wanneer
grote aantallen neerstrijken op weilanden
en akkers. Goudplevieren broeden niet
meer in Nederland; het laatste broedgeval
dateert uit 1974, het voorlaatste uit 1937.
In april krijgt de goudplevier het prachtige
zomerkleed.
Slide Paarse strandloper

Boekje

  • Prijs: 20,00 €
  • 0,00 €

Geef een reactie